Kontakt:

 

Spolek pěstitelů travních a jetelových semen

Hamerská 698, 756 54 Zubří

IČ: 49 56 30 84

č.ú.: 2001861688/2010

 

Předseda správní rady:

             Ing. Radek Macháč, Ph.D.

             e-mail: machac@sptjs.cz

 

Výkonný ředitel:

             Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

             mobil: 603 552 195

             e-mail: sptjs@tiscali.cz           

Spolek pěstitelů travních a jetelových semen je nezisková organizace sdružující pěstitele, obchodní organizace, výzkumné a šlechtitelské organizace zabývající se produkcí semen trav a jetelovin.

Aktivně hájí zájmy a práva svých členů i celého travního a jetelového semenářství. Podílí se na vypracování odborných stanovisek k návrhům legislativních i odborných norem. V zájmu oboru jedná s ústředními institucemi (MZe ČR, ÚKZÚZ, SRS a další). Pro své členy pořádá semináře a zajišťuje praktické polní poradenství. Podílí se na semenářském výzkumu a zavádění jeho výsledků do praxe.

Své připomínky a náměty k webovým stránkám sptjs.cz adresujte na e-mail : machac@sptjs.cz

Motto: Jen dobrý zemědělec má na to, aby produkoval osiva a plemenná zvířata v odpovídající kvalitě.

Domů

Historie

Současnost

Dokumenty ke stažení

Kalendář akcí

Plochy a produkce

Pícninářské listy

Odborná literatura

Odkazy

Prezentace ze seminářů SPTJS

Aktuality :

Výsledky pokusů s intenzifikací travního a jetelového semenářství

 

Výsledky pokusu s desikací inkarnátu