Prezentace ze semináře z roku 2023:

Některé problémy současného zemědělství se zaměřením na pícniny

 

Semenářství trav a jetelovin z pohledu dvou minulých let

          doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., Spolek pěstitelů travních a jetelových semen, Zubří

Aktuální možnosti ochrany travosemenných porostů proti škodlivým činitelům

           Ing. Radek Macháč, Ph.D., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří

Eliminace kulturních trav v následných polních plodinách 

           Ing. Jan Frydrych, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří

Pastva dojnic na zavlažovaných travních porostech v Jihoafrické republice

           doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

 

 

Prezentace ze semináře z roku 2022:

Seminář pro pěstitelé trav a jetelovin na semeno

 

Poznámky k současnému stavu semenářských kultur trav a jetelovin

           doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., Spolek pěstitelů travních a jetelových semen, Zubří

Aktuální doporučení pro ošetřování travosemenných porostů

           Ing. Radek Macháč, Ph.D., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří

Předsklizňové ošetření semenářských porostů jetelovin

           Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Zemědělský výzkum Troubsko, spol. s r. o.

Využití stimulátorů v travách pěstovaných na semeno a trvalých travních porostech

           Ing. Jan Frydrych, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří

 

Prezentace ze semináře z roku 2020:

Semenářství trav, jetelovin a meziplodin – problémy i řešení

Semenářství trav a jetelovin z pohledu roku 2019

           doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., Spolek pěstitelů travních a jetelových semen, Zubří

Meziplodiny pro praxi: tradiční i méně tradiční

           Ing. Petr Robotka, PRO SEEDS s. r. o.

Výsledky pokusů s desikací semenných porostů jetelovin

           Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Zemědělský výzkum Troubsko, spol. s r. o.

Nové poznatky v ochraně trav na semeno

           Ing. Radek Macháč, Ph.D., OSEVA VaV  s. r. o., Zubří

 

Prezentace ze semináře z roku 2019:

Semenářství trav a jetelovin – současnost a perspektivy  

 

Několik otazníků českého semenářství pícnin

           doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. (SPTJS Zubří)

ARYLEX – nová herbicidní účinná látka a její využití v podmínkách ČR

           Ing. Karel Sikora, Ph.D., Dow AgroSciences

Možnosti využití herbicidů Pixxaro a Zypar v trávnících

           doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., SPTJS Zubří

Aktuální možnosti ochrany trav na semeno

           Ing. Radek Macháč, Ph.D., (OSEVA Vývoj a Výzkum  s. r. o.)

Systémy ochrany semenářských porostů jetelovin proti škodlivým organismům

           Ing. Pavel Kolařík (Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko)

 

Prezentace ze semináře z roku 2018:

Máme příznivé podmínky pro efektivní pěstování a využití trav a jetelovin?  

 

Radosti a strasti současného semenářství trav a jetelovin

           doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. (SPTJS Zubří)

Vliv dynamiky našeho podnebí na zemědělské plodiny

           RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (Mendlova Univerzita v Brně, ČHMÚ )

Pěstování trav na semeno – nové poznatky a doporučení pro praxi

           Ing. Radek Macháč, Ph.D., (OSEVA Vývoj a Výzkum  s. r. o.)

Využití leguminóz ve smíšené kultuře v podmínkách současného zemědělství

           Ing. Antonín Kintl (VÚP Troubsko, spol. s r.o.)

Vliv dlouhodobého minerálního hnojení na výnos a kvalitu píce čtyř-sečně využívaného TTP v oblasti Malé Hané

Ing.  Pavel  Nerušil, Ph.D., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., výzkumná stanice Jevíčko)

 

Prezentace ze semináře z roku 2017:

Travní a jetelové semenářství dnes 

 

Současný stav českého travního a jetelového semenářství

           doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. (SPTJS Zubří)

Účinnost  herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících

           Ing. Jan Frydrych (OSEVA Vývoj a Výzkum  s. r. o.)

Pěstování maloobjemových pícních plodin čeledi Fabaceae na semeno

           Ing. Jan Pelikán, CSc., (VÚP Troubsko, spol. s r.o.)

Inovace pěstitelských technologií trav na semeno

           Ing. Radek Macháč, Ph.D., (OSEVA Vývoj a Výzkum  s. r. o.)

Nové poznatky k problematice biologické ochrany trávníků proti fytopatogenním houbám

           Ing. Zdeněk Both, Ph.D. (OSEVA Vývoj a Výzkum  s. r. o.)

 

Prezentace ze semináře z roku 2016:

Trávy pěstované na semeno, jejich zvláštnosti a současná perspektiva

 

Současný stav českého travního a jetelového semenářství

           doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. (SPTJS Zubří)

Inovace ochrany trávosemenných porostů

           Ing. Radek Macháč, Ph.D. (OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří)

Odrůdy mezirodových kříženců Festulolium a jejich semenářství

           Ing. Ivan Houdek (DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice)

Digestát a jeho využití v pícninářství

           Ing. Jiří Dostál, CSc. (AGROEKO Žamberk s.r.o.)

Nové poznatky o běloklasosti trav

           Ing. Zdeněk Both, Ph.D.  (OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří)

 

Prezentace ze semináře z roku 2015:

Pícniny a jejich pozice v současné struktuře české zemědělské produkce

 

Semenářství pícnin v ČR a jeho zvláštnosti

           doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. (SPTJS Zubří)

Hlavní zásady úspěšného pěstování trav na semeno

           Ing. Radek Macháč, Ph.D., Ing. Jan Macháč (OSEVA PRO s.r.o., VST Zubří)

Šťovíky—stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě

           doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Dotační pravidla a podmínky ČR v novém programovém období 2015-2020

           Ing. František Smítal (OAK Ústí nad Orlicí)

 

Prezentace ze semináře z roku 2014:

Trávy a jeteloviny v měnících se podmínkách českého zemědělství

 

Aktuální situace v českém travním a jetelovém semenářství

           doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. (SPTJS Zubří)

Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ

            RNDr. Jan Juroch (ÚKZÚZ Brno)

Kontroly dodržování zásad integrované ochrany rostlin

            Ing. Štěpánka Radová Ph.D. (ÚKZÚZ Brno)

Ekosystémové služby travních porostů

      doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)

Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům

            Ing. Radek Macháč, Ph.D. (OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.)

Problematika šťovíků v osivech trav a jetelovin

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. (SPTJS Zubří) a doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)

 

Prezentace ze semináře z roku 2013:

 Mají trávy a jeteloviny v českém zemědělství ještě šanci?

 

Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice

           doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., SPTJS

Vliv pěstování jetelovin na půdu a životní prostředí

           Ing. Barbora Badalíková, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko

Trávy a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

           prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze

Hlavní zásady pěstování jetelovin na semeno s důrazem na jejich ochranu před chorobami a škůdci

           doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko

Některé ekonomické aspekty pěstování trav na semeno

           Ing. Radek Macháč, Ph.D., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Domů

Historie

Současnost

Dokumenty ke stažení

Kalendář akcí

Plochy a produkce

Pícninářské listy

Odborná literatura

Odkazy

Aktuality